Grand Theft Auto 6

ผู้รั่วไหลที่โพสต์ฟุตเทจ Grand Theft Auto 6 เป็นครั้งแรกได้ลบโพสต์ทั้งหมดออกจาก GTAForums โลกของเกมตื่นขึ้นด้วยความประหลาดใจในวันที่ 18 กันยายน เนื่องจากมีการค้นพบฟุตเทจจำนวนมากจากเกม Grand Theft Auto 6 ที่กำลังจะมีขึ้นของ Rockstar รั่วไหลทางออนไลน์ แฟน ๆ ต่างตั้งตารอคอยรายการต่อไปในแฟรนไชส์ Open World ของ Rockstar

Read More