Overwatch 2

ค่าใช้จ่ายของอินโทรไฮไลท์หนึ่งรายการสำหรับ Hanzo ใน Overwatch 2 นั้นทำให้ผู้เล่นโกรธ อินโทรไฮไลท์ของฮีโร่ที่ก่อนหน้านี้ใน Overwatch ดั้งเดิมให้ความรู้สึกเกินราคาใน Overwatch 2 และแฟน ๆ ไม่พอใจ การเปลี่ยนไปใช้โมเดลเล่นฟรีสำหรับ Overwatch 2 นั้นคาดว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสำหรับผู้เล่น แม้ว่ากลไกของกล่องของขวัญจะสุ่มเกินไปสำหรับผู้เล่นที่ต้องการบดระดับสำหรับไอเท็มเฉพาะ แต่ดูเหมือนว่ามันจะให้รางวัลมากกว่า การเปลี่ยนไปใช้เครดิตสำหรับไอเทมที่ซ้ำกันใน Loot Boxes ทำให้ผู้เล่นสามารถฝากเงินและจ่ายเงินสำหรับไอเทมที่ต้องการได้ในอนาคต ด้วย

Read More