World of Warcraft

World of Warcraft เพิ่งแสดงวิดีโอตำนานใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจซึ่งมีรายละเอียดเบื้องหลังของ Lich King ในความคาดหมายของ Wrath of the Lich King Classic วิดีโอสั้นของ World of Warcraft บรรยายโดย Laura Bailey นักพากย์เสียง Jaina Proudmoore Wrath of

Read More